….

Važno je prisjetiti se da Bleiburg predstavlja veliku kolonu fašističkih snaga koje su htjele pobjeći iz zemlje. U koloni je bilo i civila. Kolona je usp...